Absolventi
Strednej priemyselnej školy strojníckej,
Technickej akadémie
a Strednej priemyselnej školy technickej

Rok: 2020
Vyber rok:

Trieda: 4.A
Študijný odbor : technické lýceum, logistika
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Keritová
1.
Ester Blašková
11.
Viktória Gredecká
21.
Nikola Pavluvčíková foto
2.
Marián Boženko
12.
Kristína Gregoríková
22.
Andrej Petruľák
3.
Tamara Bujňáková
13.
Tomáš Grivalský
23.
Adam Pirhala
4.
Katarína Csonková
14.
Lenka Iľašová
24.
Lenka Rovderová
5.
Katarína Čambalová
15.
Kristína Kavuličová
25.
Samuel Slaninka
6.
René Doboš
16.
Martin Kočiš
26.
Jozef Šimčák
7.
Viktória Dobrovičová
17.
Lenka Kopaničaková
27.
Andrej Širilla
8.
Dominik Ďurčík
18.
Anton Kubalec
28.
Ester Vašková
9.
Stanislava Eliašová
19.
Slavomíra Neupauerová
29.
Timea Wintzlerová
10.
Zuzana Filipová
20.
Alžbeta Novotná
30.
Simona Živčáková
     
 
 
 
 
Trieda: 4.B
Študijný odbor : strojárstvo - programovanie CNC strojov
Triedny učiteľ: Ing. Janka Žiaranová
1.
Matej Andrašík
11.
Tadeáš Korba
21.
Radoslav Vašák foto
2.
Viliam Bilpuch
12.
Marek Kusy
22.
Branislav Vaškovič
3.
Damián Blahovský
13.
Patrik Mederi
 
4.
Dominik Čurilla
14.
Matej Rusnák
 
5.
Vincent Daňko
15.
Peter Slebodník
 
6.
Ladislav Dub
16.
Adam Šarga
 
7.
Denis Horváth
17.
Patrik Šimčík
 
8.
Dominik Jaroš
18.
Damián Tomaščík
 
9.
Patrik Kocur
19.
Jozef Tomečko
 
10.
Adam Koperdák
20.
Patrik Urban
 
 
 
 
 
 
 
Trieda: 4.C
Študijný odbor : mechatronika
Triedny učiteľ: Mgr. Lucie Paľuchová
1.
Ján Bartko
11.
Patrik Hvizdoš
21.
Richard Pavlanský foto
2.
Patrik Bodnár
12.
Matúš Jánošík
22.
Denis Richnavský
3.
Dávid Bryndza
13.
Mário Jendričák
23.
Pavol Rovder
4.
Ľubomír Čisár
14.
Filip Klein
24.
Dárius Rusiňák
5.
Dominik Dzurilla
15.
Matej Leško
25.
Jakub Sivák
6.
Radovan Džima
16.
Lukáš Matalík
26.
Lukáš Sivák
7.
Jakub Farkašovský
17.
Samuel Mikula
27.
Denis Sova
8.
Kamil Fedor
18.
Dominik Mirek    
9.
Dominik Gallovič
19.
Branislav Moncoľ
 
10.
Patrik Geletka
20.
Matúš Ondov
 
     
 
 
 
 
Trieda: 4.D
Študijný odbor : informačné a sieťové technológie
Triedny učiteľ: PaedDr. Andrea Karaffová
1.
Dárius Beregházy
11.
Branislav Hozza
21.
Martin Pentrák foto
2.
Dominik Bodnár
12.
Katarína Hudáková
22.
Alexandra Podolská
3.
Norbert Brandobur
13.
Samuel Ilaš
23.
Radovan Repka
4.
Eduard Čekel
14.
Peter Janoš  24. Erik Revaj
5.
Kristína Dolná
15.
Dávid Kačmarik
25.
Šimon Servatka
6.
Erik Fabini
16.
Dominik Krčmár
26.
Dávid Schmidt
7.
Samuel Farkašovský
17.
Patrik Kuchár
27.
Jakub Smorada
8.
Tomáš Filičko
18.
Kristián Leskovský
28.
Erik Tomľan
9.
Zuzana Gabonayová
19.
Ján Melikant
 
10.
Ľuboš Garančovský
20.
Martin Nemec
 
     
 
 
 
 
Trieda: 4.E
Študijný odbor : elektrotechnika - počítačové systémy a siete
Triedny učiteľ: RNDr. Jana Kresťanková
1.
René Adamkovič
11.
Daniel Onder
21.
Damián Šromek foto
2.
Branislav Bartko
12.
Denis Oravec
22.
Martin Švajka
3.
Juraj Dikant
13.
Dávid Pacák
23.
Dávid Varga
4.
Samuel Filip
14.
Martin Petrek
24.
Andrej Zekucia
5.
Dominik Gondek
15.
Dávid Pižem
 
 
6.
Kristián Chromčo
16.
Róbert Rimský
 
 
7.
Viktor Kopper
17.
Martin Servatka
 
8.
Dominik Longauer
18.
Dominik Svetkovský
 
9.
Patrik Mlynár
19.
Lukáš Šimo
 
10.
Adrián Olejník
20.
Samuel Šmida
 
     
 
 
 
 

TASNV